Dziennik budowy a inspekcja budowlana

Budowa domu to nie tylko wybór idealnego projektu, zakup materiałów budowlanych i zatrudnienie robotników. Trzeba pamiętać, że to również formalności, których należy dopilnować, jeżeli nie chcemy mieć kłopotów.

Bardzo ważne jest prowadzenie dziennika budowy. Dlaczego? Dziennik budowy jest konieczny przy budowach i wszelkich robotach budowlanych, na które wydano pozwolenie na budowę, a więc niezbędne jest prowadzenie takiej dokumentacji przy budowie domu.

Inwestor powinien złożyć wniosek o wydanie dziennika oraz uiścić odpowiednią opłatę w urzędzie, w którym zostało wydane pozwolenie na budowę. Wszelkie prace na budowie powinny być dokumentowane w dzienniku budowy.

Należy jednak pamiętać, że wpisów w nim mogą dokonywać tylko osoby do tego upoważnione. Dziennik budowy jest tak istotny, ponieważ inwestor ma obowiązek złożyć go do właściwego urzędu, gdy budowa zostanie zakończona lub będzie chciał wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

Trzeba również pamiętać, że może dojść do kontroli inspekcji budowlanej. Za prowadzenie prac bez dziennika budowy grozi kara grzywny w wysokości nawet do 500 złotych.

Ponadto, jeżeli roboty będą wykonywane bez dziennika bądź dziennik budowy będzie prowadzony nieprawidłowo lub nierzetelnie, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wobec kierownika budowy. Warto również wiedzieć, że każda kontrola inspekcji nadzoru budowlanego również powinna być odnotowana wpisem w dzienniku budowy i podpisana przez inspektora wraz z adnotacjami.

inwestycje mieszkaniowe rynek pierwotny Mosina http://jandach.pl/pl/domy-mieszkania-mosina Mieszkania i domy w progra